نمونه پروژه انجام شده برای صبا ویژن آپارات

15 دستگاه آسانسور پانورامیک برای شهرک ویلایی شرکت صبا ویژن آپارات درشمال

آدرس:رامسر خیابان بانک ملی انتهای کوچه نیلوفر دوم 

۱۵ دستگاه آسانسور پانارومیک

 ۴ توقف